Tania Mendillo

 • Photography
 • Business
 • Studio
 • Ambient

Politika zasebnosti

SPLOŠNE DOLOČBE

Spletno mesto https://www.taniamendillophotography.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto) podjetja RAVENS d.o.o. TAvčarjeva 16, Kranj (v nadaljevanju: podjetje) je sestavljeno iz različnih strani, ki jih upravlja in so v lasti podjetja. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta določajo drugače. Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh Splošnih pravil poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji). Podjetje si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako pa ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi, če je določena storitev ali proizvod, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja. Pogoj za uporabo spletnega mesta je vaša zaveza, da ga ne boste uporabljali v namene, ki so v teh splošnih pogojih navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi ga lahko kakor koli (p)oškodovali, poleg tega pa ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov tega spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno dovoljen ali na voljo na spletnem mestu. Izpolnjevanje obrazcev in objavljanje komentarjev na spletnem mestu je zaželeno ob spoštovanju določenih pravil, sicer vaš vnos ne bo odobren, z neprimernim vedenjem pa si boste onemogočili nadaljnje sodelovanje. Z uporabo spletnega mesta se zavezujete, da NE BOSTE:

 • obrekovali, grozili, žalili ali kako drugače nesprejemljivo postopali proti drugim uporabnikom spletnega mesta ali podjetju,
 • objavljali neprimernih, nezakonitih ali neprimernih tem, imen in informacij;
 • oglaševali ali ponujali prodaje ali nakupa izdelkov ali storitev za katerikoli poslovni namen, razen če so taka sporočila izrecno dovoljena na posamezni strani spletnega mesta;
 • kršili veljavne zakonodaje in predpisov;
 • na kakršen koli način zavestno škodili drugim uporabnikom ali podjetju, ali jih vznemirjali.

Pošiljanje nezahtevanih promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Podjetje si pridržuje pravico, da iz baze (mejling liste) podjetja brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje. Prav tako si podjetje pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije osebne podatke uporabnikov, če to zahteva veljavna zakonodaja, predpisi, pravni postopek ali pristojni organi, oziroma da ureja, zavrne objavo ali odstrani poljubne informacije ali materiale, delno ali v celoti, po svoji lastni presoji. Podjetje ne uveljavlja lastništva nad informacijami, ki jih navedete na spletnem mestu – kar je vedno popolnoma prostovoljno in ni plačljivo, vendar z objavo dovolite uporabo tega, kar ste predložili, v okviru poslovanja, vključno s pravicami – brez omejitve – do: kopiranja, distribucije, prenosa, javnega prikaza, javnega izvajanja, razmnoževanja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja predloženega; dovolite pa tudi objavo svojega imena v zvezi s tem, kar ste predložili (denimo priporočilo, mnenje, predlog).

POGOJI SODELOVANJA

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo se zavezujete, da boste v opredeljenih rokih opravili dogovorjeno (na primer posredovali določene informacije, nujne za uspešno sodelovanje) oziroma uredili plačilo, zato da bo sodelovanje potekalo brez zapletov, produktivno in v prijetnem vzdušju, in bo vaša celotna izkušnja s podjetjem več kot pozitivna. Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi podjetja se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji, predstavljenimi na sestanku, telefonskem, Skype ali osebnem, v relevantnem prodajnem pismu oziroma na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov niso predmet pogajanja. Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in paket je zavezujoča in NI VRAČLJIVA.

ODPOVED ODGOVORNOSTI

Podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z uporabniško izkušnjo na spletnem mestu  Tania Mendillo Photography niti v zvezi z vsebinami in postopki dela s strankami in komunikacije s prijavljenimi v bazo podjetja. Na nasvete, ki jih prejmete na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne zanašajte v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami. V teh primerih se posvetujte z ustreznim strokovnjakom, ki vam bo dal nasvet, primeren za vaš položaj. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so” brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta. Podjetje tudi v nobenem primeru ni odgovorna za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in strank, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj ste za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi vam osebno taka implementacija koristila, odgovorni sami.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije. Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

SPREJETJE SPLOŠNIH POGOJEV

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s splošnimi pogoji, pišite na elektronski naslov glamslam@siol.net. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s splošnimi pogoji poslovanja, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto Tania Mendillo Photography , kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni.

 

Izjava o varstvu zasebnosti

RAVENS d.o.o.,  Tavčarjeva 16, Kranj (v nadaljevanju: podjetje) ščiti vašo zasebnost in vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem, in jih obravnava kot zaupne. Z njimi ravna pošteno in zakonito, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov). V kolikor bi želeli prenehati prejemati kakršna koli sporočila podjetja in torej izbrisati svoje podatke iz baze/mejling liste podjetja, lahko to storite s klikom na povezavo »ODJAVA« na dnu katerega koli sporočila podjetja, lahko pa tudi pišete na elektronski naslov glamslam@siol.net in zahtevate odjavo.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podjetje zbira, obdeluje in hrani, je RAVENS d.o.o. Tavčarjeva 16, Kranj. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju je Tania Mendillo (glamslam@siol.net).

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem (ekskluzivna vabila), segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene. Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi. Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon. Spletno mesto Tania Mendillo Photography   (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Osebni podatki, ki so predmet varstva zasebnosti

Za potrebe poslovanja in spletnega mesta Tania Mendillo Photography podjetje zbira osebne podatke, kot so e-naslov, ime, priimek, domači ali službeni naslov, telefonska številka, in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov ter izvajanje kakovostnega svetovanja in mentoriranja), zaradi deljenja koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti. Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti. Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, največ pa v enem mesecu od prejema zahtevka na e-naslov glamslam@siol.net Te pravice so:

 • Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
 • Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
 • Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
 • Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Rok hrambe

Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev. Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga). V primeru pogodbene podlage se hranijo do izteka pogodbe.

Varstvo zasebnosti in razkritje podatkov

Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti. Podjetje ne prodaja in ne daje v najem ali zakup seznamov svojih potencialnih strank oziroma strank drugim podjetjem, razen s tistimi, ki so na pogodbeni ravni vključeni v poslovni proces, denimo v plačilo, v pošiljanje e-pošte ali navadne pošte, v pomoč pri administraciji, v skrb za stranke, v urejanje dostave, v prodajo in trženje, ipd. Vsem tem drugim osebam oziroma podjetjem je prepovedano uporabljati te osebne podatke v kateri koli drug namen, ki ni zagotavljanje storitev podjetju. Vaše osebne podatke so zavezani uporabljati enako skrbno kot podjetje.

Veljavnost izjave o varstvu zasebnosti, vprašanja in reševanje sporov

Izjava o varstvu zasebnosti začne veljati 23. maja 2018. Podjetje lahko občasno posodobi to izjavo o varstvu zasebnosti, zato vas poziva, da jo redno pregledujete in ste tako vselej na tekočem, kako so zaščiteni vaši podatki. Datum zadnje posodobitve je naveden tik pod naslovom »Izjava o varstvu zasebnosti«. Če imate kakršno koli vprašanje glede varstva zasebnosti in varovanja zaupnosti vaših podatkov, pišite na elektronski naslov glamslam@siol.net. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času. Če tudi potem ne boste zadovoljni s to izjavo in režimom varstva zasebnosti, vas bomo prosili, da prenehate uporabljati spletno mesto, kajti zadnje, kar bi si želeli, je, da bi bili pri nas zaradi česar koli nezadovoljni. Izjava o varstvu zasebnosti je podvržena zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije. Če je kateri koli del te izjave o varstvu zasebnosti določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek izjave o varstvu zasebnosti pa ostane v veljavi.

Tania Mendillo

Ne verjamem v fotogeničnost, temveč v to, da ima vsaka oseba lahko dobre ali slabe fotografije.
Odvisno od tega kako jih vidi in ujame fotograf.

Kontakt

Telefon: +386 41 912 825
Email: glamslam@siol.net

Politika zasebnosti

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.